ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LYONESS PARTNEREKNEK A REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN ÁLLÍTJUK BE ÁRSÁVJUKAT! EGYEZTESSEN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKKAL!

IRODATECHNIKAI ÜZLETÁGUNK SZÁMÁRA LEADOTT HIBABEJELENTÉSEKET, SZERVIZ- ÉS BEÁLLÍTÁS IGÉNYEKET, KELLÉKANYAG IGÉNYEKET, SZÁMLÁLÓ ÁLLÁSOKAT CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A KÖZPONTI E-MAIL CÍMRE VAGY TELEFONSZÁMRA LEADOTT FORMÁBAN TUDJUK ELFOGADNI. (A SZERVIZESNEK LEADOTT IGÉNYEIKET NEM TUDJUK ELFOGADNI)

Vásárlóink

Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért partnereinket kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval partnerünk tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Ha partnerünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A végfelhasználói körből ki van zárva Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, azaz az a magánszemély, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.

A regisztrációval partnerünk kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

Jogi és e-környezet

Webáruházunkból történő vásárlásokat az Ektv. továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza. Az Ektv.-ből mellőzésre kerülnek az 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

Az Ektv. által előírt 4.§-ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat a ’’Tájékoztató adatok’’ menüpont alatt találja.

Tájékoztató adatok

A Szolgáltató neve: Jász és Jász Kft

· telephelye: 1154 Budapest, Gábor Áron utca 22.

· cégjegyzékszáma: 13-09-069433

· adószáma: 12005459-2-13

· pénzforgalmi száma: 10700457-26151302-51100005

· képviselője: Jász András

· elérhetőségek: telefon, fax: 379-19-61, fax: 106-os mellék

· elektronikus levelezési cím: info@jasz.hu

Regisztráció

A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől, és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltat a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés

A Jász Kft webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a kosár tatalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – a magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez, az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi – jelezze ügyfélszolgálatunkon, pótoljuk. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

A Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Partner elállhat vásárlási szándékától.

Az árak a házhozszállítás költségeit tartalmazzák a lenti házhozszállítási feltételek figyelembe vételével. A változások akkor lépnek életbe, amikor a Webáruházban online megjelennek. Kérjük, partnerünk akkor folytassa a vásárlást, ha a változásokat elfogadja!

A Szolgáltató bizonyos Ügyfeleknek egyedi megállapodás alapján egyedi árat, törzsvásárlói kedvezményeket tud biztosítani, mind hagyományos, mind webes vásárlás esetén. Ezek mindig külön megállapodás tárgyát képezik, melyek függnek a Partner vásárlási szokásaitól, fizetési kondícióitól, a termékektől, az ártartástól, stb.

A Szolgáltató időről időre biztosít akciós vásárlási lehetőségeket, melyek a Beszállítók és az akciós készletek függvényében változhatnak. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy ezeket bármikor felfüggessze, megváltoztassa, vagy megszüntesse. Az akciós ajánlat nem kötelezi a Szállítót szállításra. Az akciós ajánlatok és az egyedi árak vagy kedvezmények nem vonhatók össze, pénzre vagy egyéb árura nem válthatók.

A Szállító által kiadott árajánlatok időpontmeghatározás hiányában egy hétig érvényesek.

A Szállító által kiadott árulista az év folyamán változhat, mind termék, mind ár tekintetében. A szabad változtatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

A házhozszállítás feltételei

. A Szolgáltató a megrendelt és raktáron lévő (nem megkülönböztetett katalógus termékek) árut a megrendelést követő munkanapon 8 és 17 óra között (egyes esetekben előfordulhat, hogy 48 órán belül teljesítjük a kiszállításokat) díjmentesen házhoz szállítja Budapest területén saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés nettó értéke eléri a 25.000 (huszonötezer) forint összeget. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni. A nettó 25.000 (huszonötezer) forint összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy az 1.500 (egyezerhétszáz) Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Vidéki szállítási cím esetén nettó 30.000 Ft-os rendelés alatt a szállítási díj nettó 2.500 Ft, e fölött díjmentes. Fenti kondíciók papír tömegárura (leporelló és másolópapír) is vonatkoznak. Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó 25.000 (huszonötezer) forint értéket meghaladó megrendelések házhozszállítása ingyenes. Expreszz kiszállítás esetén cégünk Budapest és Pest megye területére 3 órán belül szállít, melynek díja értékhatártól függetlenül nettó 4.500 Ft. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.)

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Partner a fentiektől (saját szállítóeszköz vagy szállítmányozó cég igénybevétele) eltérő egyéb szállítási módokat is megrendelhet. A Szolgáltató tájékoztatja a Partnert, hogy ezen egyéb szállítási módok igénybevétele esetén egyedi díjszabás kerül megállapításra.

Ezen szállítási kondíciók csak a katalógusban, illetve a webáruházunkban található termékekre érvényesek. Egyedi igények esetén egyedi szállítási kondíciók kerülnek megállapításra.

Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, Partner pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni Szolgáltatónak. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Partner köteles az áru visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni Szolgáltató részére.

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

Amennyiben Ügyfélszolgálatunktól szeretne faxon vagy e-mailben vásárolni, olyan terméket, amely nem szerepel katalógusunkban illetve a webáruházunkon úgy azt is megteheti, amennyiben cégünk vállalja annak szállítását. Ez esetben az alábbiak szerint módosul a szállítási szerződés. A vidéki kiszállítás nettó 50.000 Ft felett díjmentes. Nettó 25.000 Ft-os rendelési érték alatt nettó 2.700 Ft kiszállítási díjat számítunk fel, nettó 25.000 Ft-os rendelési érték felett nettó 1.700 Ft-ot. A szállítási határidő 48-72 óra. A budapesti kiszállítások esetében 48 óra a szállítási határidő és nettó 25.000 Ft rendelési összeg felett díjmentes. Nettó 25 000 Ft alatti rendelés esetén a szállítási díj nettó 1 500 Ft. Amennyiben nem írásban, kóddal ellátva adja le rendelését, úgy nem áll módunkban garanciát vállalni az esetleges hibás szállításokért, mint ahogyan azért sem, ha Ügyfeleink hibásan adják le rendeléseiket.

Az árú átvételével automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy cégünk az átvett termékeket leszámlázza és annak ellenértékét követelje önöktől.

Garancia

Webáruházunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk az érvényben lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. A garanciális igényét a vevőszolgálatnál kell írásban bejelentenie. A webáruházunkban forgalmazott bizonyos tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

Fizetési feltételek

Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénz fizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet Szolgáltató minden negyedév zárását követően „késedelmi kamatértesítő levélben” küld meg a Partner részére. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson (info@jasz.hu) vagy az „Elérhetőségünk” menüben található telefonszámon). A Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azok a Partnerek, akik többször is késedelmesen fizettek csak készpénzben vagy előre utalással vásárolhassanak.

Cégünk fenntartja a jogot arra, hogy a követeléseit harmadik fél felé felé értékesítse.

Árutájékoztató

Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk adatait a következő pontban találja.

Ügyfélszolgálat

A Társaság a vevői igények kielégítésére ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a vevők a következők szerint érhetnek el:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1154 Budapest, Gábor Á. u. 22.

Ügyfélszolgálat nyitva-tartása: H-P 8-16 óra között

Postacím: 1154 Budapest, Gábor Á. u. 22.

Telefon: +36 (1) 379-19-61, 370-53-31

Telefax: +36 (1) 379-19-61, 370-53-31 / 106-os melléken

Internet (webcím): www.jasz.hu

E-mail: megrendeles@jasz.hu, info@jasz.hu

Áru visszavétele

A Partnerek számára a Szolgáltató biztosítja egyedi döntése alapján az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja felhasználni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok; amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott vagy gyártatott termékek; valamint a katalógusban fekete vagy piros teherautó ikonnal jelölt termék, olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült vagy hiányzik; élelmiszerek, szezonális termékek (pl. naptár), katalóguson kívül eső termékek, kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató bírálja el egyedi szempontok szerint az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 90 (kilencven) százaléka. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban a Partner nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.

Nyomtató kellékanyagokat csak abban az esetben vásárolunk vissza, ha a vásárlást számlával tudja igazolni, a lejárati ideje 6 hónapon belüli, csomagolása sértetlen, egy hónapon belül vásárolta valamint forgalmazzuk még azt a terméket.

Észrevételek és reklamációk a szállítmányokkal kapcsolatban

A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató (Jász Kft) által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

Az ilyen eseteket és bármi egyéb észrevételt (pl. eltérés a számlázott és a szállított tételek között, sértetlen csomagolásban sérült áru stb.) kérjük, jelezze felénk az áru átvételétől számított 48 órán belül a megrendeles@jasz.hu e-mail címen, a 379-19-61, 370-53-31-es telefon-, vagy az azonos faxszámon, illetve bármilyen reklamációval, garanciális igényérvényesítéssel kapcsolatban fordulhat levélben és személyesen is vevőszolgálatunkhoz (1154 Budapest, Gábor Á. u. 22.)

Szerzői jogok, adatvédelem

A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.

Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. Társaságunk a webáruház üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.

Egyebek

A Webáruház Microsoft Windows server 2003 alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A portál üzemeltetője jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A szolgáltató csak adószám ellenében tudja kiszolgálni a partnereit.

A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Cégünk fenntartja magának a vis maior jogát mely mentesíti cégünket a kötelezettségek teljesítése alól abban az esetben, ha szállítási vagy szolgáltatási akadályba ütközünk önhibánkon kívül.

Cégünk minden esetben fenntartja a jogot, az árak, a termékek az AFSZ és a szolgáltatások változtatására!

Akciós ajánlataink készletfüggők és ajánlataink nem köteleznek szállításra bennünket.

Az AFSZ-ben foglaltak alapvetően a Jász és Jász Kft. Irodaszer üzletágának általános szerződési feltételeit tartalmazzák.

A Jász és Jász Kft. Irodatechnikai üzletága (mely másolás- nyomtatástechnika, adat digitalizálás, adatkezelés és archiválás, informatikai és rendszergazdai szolgáltatások, szerviz és üzemeltetés)  nem sorolható szorosan az általános kereskedelmi szabályok közé. Ebből és a szolgáltatás jellegéből kifolyólag a Jász és Jász Kft. fent említett minden egyes szolgáltatására a törvényi előírásoknak megfelelően szerződést köt.

Mivel minden cég elvárása más és más, így minden szolgáltatási szerződésünk más. Így azokra a szerződésekre, melyek szolgáltatást és nem vásárlást tartalmaznak alapvetően a szerződésben foglaltak vonatkoznak.

Azokban a kérdésekben, melyekre nem terjed ki az adott gépre, szolgáltatásra szóló egyedi szerződés, az ASZF az irányadó, illetve az ASZF vonatkozik.

Minden olyan kérdésben, amire nem terjed ki az irodatechnikai üzletág egyedi szerződése vagy az ASZF, legyen az bármilyen értékesítés vagy bármilyen szolgáltatás a Jász és Jász Kft. fenntartja a jogot az önálló, akár szubjektív saját érdekeinek megfelelő döntésre mint feltétel, melyet a megrendelő köteles elfogadni.

Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!

Jász és Jász Kft